D a s   M e n s c h e n k i n d e r k u l t u r k u n s t h a u s     

Ihre DRK-Kindertagesstätte in Lobberich (Nettetal)      

Karneval 2008 in der KITA Lobberich

 
Picture Prinzenpaar im FZ_2008
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture karnevalistischer Elternrat_2008
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.02Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture Kamelle der Prinz kütt
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.04Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_11
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_10
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.04Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_9
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_8
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_7
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.04Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_6
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.04Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_5
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.04Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_4
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_3
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_2
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture farbenfroher KarnevaL_2008_1
Width x Height
Size @ 300dpi 37mm x 28mm
1.47" x 1.12"
File size 0.03Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

Picture Prinzessin+Zorn_2008
Width x Height
Size @ 300dpi 28mm x 37mm
1.12" x 1.47"
File size 0.02Mbytes
Format JPEG
Date 12.03.08 18:12

 

JAlbum 4.6